Home
Floating village bij Winkelcentrum Brazilië


Logo winkelcentrum Brazilië - letterlijk op de golven?Stadsdeel Zeeburg presenteerde onlangs zijn eerste ideeën voor een upgrade en uitbreiding van het winkelgebied Brazilië. Wethouder Jan Hoek van stadsdeel Zeeburg kwam de ideeën persoonlijk toelichten bij ondernemers en omwonenden. Zeeburg heeft drie ontwikkelvarianten bedacht: Flexibel & uitdagend, Bescheiden, en Grootschalig met parkeergarage. Uitbreiding in of op het water van de IJhaven - een 'floating village' - is een opvallend onderdeel bij twee van de varianten. Het Lloydplein en het Albert Heijnplein krijgen in de plannen een echte pleinfunctie. 

Het Oostelijk Havengebied is in snel tempo een van de belangrijkste uitgaansgebieden van Amsterdam geworden. Met muziekpodia en expositieruimten, een reeks restaurants, terrassen, architectuurtoeristen van binnen en buiten Amsterdam en verblijfsgasten in de grote hotels van het gebied. Bij dat alles is winkelcentrum Brazilië is een beetje achterop geraakt. Gezellig centrum, daar niet van, maar het kan een upgrade best gebruiken. Opgezet als een buurtvoorziening voor de dagelijkse boodschappen en met een hoog winkelketengehalte, ontbreken de meer aansprekende winkels voor het fijne shoppen. Zowel gezien de bewoners­samen­stelling van de omgeving – het inkomensniveau ligt 15% boven het gemiddelde in Nederland en zelfs 27% boven het Amsterdamse gemiddelde – als het gehalte van de bezoekers van het gebied – veelal mensen met een iets meer dan doorsnee belangstelling voor cultuur en architectuur – is dat een gemiste kans. Tijd voor een inhaalslag dus.

 

Achterzijde winkelcentrum Brazilië aan de Veemkade, met de restaurantschepen Lizboa en Odessa in de IJhaven.Dat vindt ook wethouder Jan Hoek van stadsdeel Zeeburg. Hij besprak met omwonenden plannen voor uitbreiding van het winkelcentrum en meer variatie in het winkelaanbod. Eerder had Zeeburg daarover een Nota van Uitgangspunten uitgebracht, waarin het een drietal varianten voorlegt. In de eerste variant, 'Flexibel & Uitdagend', kunnen de huidige winkels en supermarkten van Brazilië met mate groeien en komen er kleine, zelfstandige winkels voor een diverser aanbod. Kantoren van banken en makelaars verdwijnen uit het centrum of nemen genoegen met minder ruimte. Daardoor kunnen de blinde buitenmuren kunnen voor driekwart open worden. 

Ook de omgeving wordt bij de uitbreiding betrokken. In de plint van gebouwen aan de Van Eesterenlaan en in het Rietlandpark kunnen winkels en dienstverlening komen. En op het Lloydplein - waar vanaf juni de boten van de Hopperlijn van Canal Company aanleggen - is plaats voor horeca, zoals een tearoom of brasserie. Ook het Albert Heijnplein wordt in de plannen meegenomen. Het straatmeubilair wordt kritisch bezien en er komt ruimte voor sport en spel - er zijn al een zeilschool (Nautiek) en fitnesscentrum (Jerry's) bij het plein. Het winkelcentrum wordt op het water van de IJhaven uitgebreid met 1000 - 1500  vierkante meter, maar kan volgens de laatste berichten ook 2000 vierkante meter gaan bedragen. 

 

Weids uitzicht over IJhaven vanaf de Verbindingsdam. Links winkelcentrum Brazilië. De uitbreiding zou deels in het water moeten komen.De variant 'Bescheiden' heeft dezelfde opzet, maar doet het met minder ruimte en de uitbreiding op het water blijft achterwege. Dat laatste is juist niet het geval bij variant drie, 'Grootschalig met parkeergarage'. Dit is de voorkeursoptie van het Spoorwegpensioenfonds, de eigenaar van Brazilië. Het plan voorziet in uitbreiding met liefst 4000 vierkante meter (30 bij 135 meter) in het water, met daaronder een parkeergarage voor 200 plaatsen om de extra toestroom van kopers op te vangen. Om dat allemaal te kunnen bekostigen moeten er enkele tientallen (20 tot 60) woningen boven de winkels komen. Dat betekent een uitbreiding in drie of meer lagen, die 8 tot 15 meter boven het maaiveld zal uitsteken. 

 

De uitbreiding van Brazilië in of op het water is ongetwijfeld het meest ingrijpende onderdeel van de plannen. Hierdoor wordt weer een stukje van de open havenbassins afgeknabbeld. Juist bij de Verbindingsdam, waar de weidsheid van de open havenbassins en de kadenstructuur goed ervaren wordt, is dat een behoorlijke aantasting van een belangrijk stedenbouwkundig principe van het Oostelijk Havengebied. Eerder besloot het stadsdeel al aan de andere kant van de Verbindingsdam een stuk van de Ertshaven bij het te bouwen wooncomplex Fountainhead op Sporenburg te dempen om er een speelgelegenheid voor buurtkinderen aan te leggen.

 

Aan de pluszijde: het water wordt beter benut, kijkblauw wordt gebruiksblauw. De traversen van Brazilië worden echte doorgangen en zullen voor de winkeliers meer publiek trekken. Veel zal afhangen van de wijze waarop de 'tewaterlating' van Brazilië plaatsvindt. Gebeurt dat in een aansprekende vorm, dan heeft het Oostelijk Havengebied er een interessante trekpleister bij en wordt het winkelcentrum voor bewoners en de vele architectuurtoeristen een stuk aantrekkelijker. De Nota van uitgangspunten Ontwikkeling winkelgebied Brazilië zegt hierover het volgende.

Lloydplein. Nu een loze ruimte. Straks een cultuur- en horecaplein?

"Het stadsdeel wil uitbreiding op het water mogelijk maken en zoekt naar een uitbreiding met een lichtvoetig en maritiem karakter. De basis voor dit idee is om het water meer te betrekken bij gebouw Brazilië en de uitbreiding. Om de grens wal - water minder scherp maar interessanter te maken, om de kade en de kademuur te handhaven en qua beeld overheersend te laten zijn. Het weer teruggeven van de haven aan schepen (herkenbare scheepsrompen) en drijvende elementen met autonome vorm: pyramide, bol of andere creaties. De elementen moeten niet alleen een goede relatie hebben met Brazilië, maar ook met het water ernaast; dus geen introversie. In zo'n element kunnen kleinere winkels, bioskoop, ontspanning, zwembad en sauna, kinderopvang, multifunctionele ruimten, enz. Bijvoorbeeld in de vorm van een 'floating village'. Voordeel van deze benadering is de flexibiliteit en gefaseerde realisatie."

 

Albert Heijnplein. Nu een rommeltje met fietsrekken, afvalbakken en paaltjes. Straks sport- en spelplein? De grootschalige variant past niet in deze visie op uitbreiding in de IJhaven. Het stadsdeel is in overleg met het Spoorwegpensioenfonds. Ook om praktische redenen (waterbergingsfunctie) is het niet erg waarschijnlijk dat er in de IJhaven gebouwd gaat worden. Mocht de uitbreiding er komen, dan ligt aanleg op palen of een drijvende constructie meer voor de hand.

 

Meer: Nota van Uitgangspunten winkelgebied Brazilië (pdf)

 

 Terug

N I E U W S
Lezing 'Bestaat er een Europese Architectuur?'
Ja, betoogt architectuurcriticus Hans Ibelings in een lezing met veel beelden. Podium 303 op de KNSM-laan 303, zondag 22 januari. Meer... 

Interviews met architecten Oostelijk Havengebied on-line
Interviews met de belangrijkste ontwerpers van het Oostelijk Havengebied zijn te beluisteren op de nieuwe website: Architectuur Amsterdam. Meer...

Nieuwe boekhandel op 'Cultuurboulevard' KNSM-laan
Er is lang op gewacht: een boekhandel met eigen gezicht in Loods 6 op de KNSM-laan. Eigenaar Van Pampus: 'Wij bouwen hier een eiland van boeken.' Meer...

Nieuw boek: Ontdek het Oostelijk Havengebied
Geschiedenis, architectuur, erfgoed, kunst, cultuur en eten & drinken. Stadswandelkantoor schreef het complete boek over het Oostelijk Havengebied. meer...

'Die vrouw moet terug'
Na een verblijf van bijna dertig jaar elders is de beeldengroep Amphitrite weer thuis op het oude KNSM-terrein. Arnold Korporaal schreef er een boek over. Meer...

Bijzondere schilderijen IJ-oevers bij Open Atelierdagen
In het weekend van 6 en 7 juni toont Sigrid van Essel tijdens de Open Atelierdagen haar bijzondere schilderijen over de IJ-oevers. Niet toevallig zeer in trek bij architecten. Meer...

Meer recent nieuws...
Oostelijk Havengebied Amsterdam. Copyright © Visual Text, Amsterdam. All rights reserved.